Da Vinci Finance
"Onafhankelijke analyses en advies"

Meer dan voorheen wordt van stichtingen en goede doelen een transparant en professioneel financieel management verwacht. Door de ideŽle inslag en de beperkte hoeveelheid middelen is de focus hier niet altijd op gericht.

Besturen gebeurt vaak nŠŠst een full time baan. Soms ontbreekt het daardoor aan tijd en expertise om een uitgebreide analyse van de financiŽle ontwikkeling en mogelijkheden te maken. Dit, terwijl bestuurders in toenemende mate maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen voor de ĖfinanciŽle- gang van zaken. En soms zelfs publiekelijk verantwoording af moeten leggen met alle publicitaire risicoís van dien. Door de recente jurisprudentie is verder de juridische aansprakelijkheid van bestuurders voor de ĖfinanciŽle- gang van zaken sterk toegenomen. En tot slot en ten overvloede wellicht; Recentelijk heeft het CBF, het Centraal Bureau Fondsenwerving, bepaald dat een stichtingsbestuurder niet langer zakelijke belangen bij de stichting mag hebben. Dit maakt dat een stichtingsbestuurder nŪet langer ook huisbankier of huisaccountant kan zijn.

Da Vinci Finance kan ten behoeve van Stichtingsbesturen onafhankelijke financiŽle analyses verzorgen en onafhankelijk financieel advies uitbrengen. Door onze voorbereiding krijgt U meer tijd en betere ingrediŽnten voor de besluitvorming en het besturen.