Da Vinci Finance - Quick Scan


Da Vinci Quick Scan & Da Vinci Second Opinion
Uw bestaande bankcondities en mogelijke besparingen en verbeteringen worden in kaart gebracht. Op basis van deze korte analyse kunt u besluiten of u de betreffende verbeteringen en besparingen wilt realiseren. Ook een nieuwe bankofferte kan op deze wijze door ons worden geëvalueerd.

Bankieren; Vertrouwen of Blind Vertrouwen ?
Veel ondernemingen bankieren al jaren bij dezelfde bank. Begrijpelijk, want ‘krediet’ betekent ‘vertrouwen’. Vertrouwen in een relatie moet je verdienen en waarmaken. Dat geldt voor u, maar ook voor uw bank. In het belang van een evenwichtige en wederzijds aantrekkelijke bankrelatie is het belangrijk dat u in staat bent om op basis van inzicht uw wensen in te brengen. Da Vinci Finance helpt u om de relatie met uw bank te optimaliseren en inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden van uw bedrijf.

Hoe werkt de Quick Scan ?
Alle relevante bancaire stukken worden door ons doorgenomen; Overeenkomsten met geldverstrekkers, afname van bankdiensten, kwartaal- en maandafrekeningen. Afhankelijk van de situatie kan worden gekeken naar prognoses van uw bedrijf. Op basis van de inventarisatie stellen wij een kort en bondig rapport samen met daarin ook inzicht in de geldende markttarieven. Ons tijdsbeslag is enkele uren. Uw tijdbeslag is maximaal twee uren.