Da Vinci Finance

Arrangeert uitbreidings- of overnamefinanciering
Arrangeert financiële herstructurering
Maakt een gedegen financiële analyse voor bedrijven, stichtingen
Brengt financiële mogelijkheden en risico’s in kaart
Is een onafhankelijke sparring partner

Veel ondernemingen hebben niet de tijd en expertise om de relatie met een bank te evalueren en actief te beheren. Of om financiële bedrijfsanalyses over meerdere jaren te maken. Ook commissarissen en stichtingsbestuurders kan het aan tijd en expertise ontbreken voor een gedetailleerde meerjaren-analyse. Bij uitbreiding, overnames of projecten is alle capaciteit vaak nodig voor de kernactiviteiten, terwijl financiële analyse juist dan van belang is en de financiering forse en jaarlijks terugkerende kosten met zich mee brengt.

Da Vinci Finance is u graag van dienst bij financiering en financiële vraagstukken. De tijd die anders verloren zou gaan met het doornemen en analyseren van cijfers en verklaringen kunt u daardoor benutten om na te denken over de mogelijke consequenties en conclusies van die cijfers.