Da Vinci Finance - Bestuurders
"Betere besluitvorming door een gedegen analyse"

De tijd dat besturen een erebaan was die naar eer en geweten werd ingevuld is al lang voorbij. Netwerken en moraliteit zijn nog altijd van belang, maar in toenemende mate wordt daar kennis en professionaliteit aan toegevoegd. De mate waarin maatschappelijk en soms ook publicitair verantwoording moet worden afgelegd neemt toe. Naast het publicitaire risico neemt ook het aansprakelijkheidsrisico door recente jurisprudentie toe.
Da Vinci Finance helpt bestuurders door de analyse van de financiŽle status en performance van bedrijven en stichtingen te verzorgen.

Door een goede voorbereiding kan een bestuurder zijn verantwoordelijkheid op het financieel-strategische vlak beter en met minder tijdsbeslag invullen. De tijd die anders verloren zou gaan met het doornemen en analyseren van cijfers en verklaringen kan nu worden benut om na te denken over de mogelijke consequenties en conclusies van die cijfers. Voor de bestuurder ťn voor het bedrijf of stichting betekent dit dus zowel tijd- als kwaliteitswinst. Ook in het licht van de jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid en de toenemende eisen die worden gesteld aan bestuurders is een goede voorbereiding van het financieel strategische aspect van het bestuursfunctie meer dan alleen gemak.

Uw voordeel:
ē Expertise op afroep
ē Betere analyse en voorbereiding in minder tijd
ē Meer tijd voor besluitvorming en bestuur
ē Onafhankelijkheid
ē Vermindering aansprakelijkheid